PROJEKT EDUKACYJNY
w GMINNYM PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MANIOWACH

UWAGA!

Tutaj znajdziesz wszelkie bieżące informacje na temat projektów edukacyjnych realizowanych w naszej szkole.


REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

HARMONOGRAM PROJEKTU EDUKACYJNEGOTEMATY PROJEKTÓW:

język polski
język angielski
język niemiecki
matematyka
biologia
historia & wos
muzyka & plastyka
chemia
fizyka
georgafia
informatyka
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne