TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA (cytaty z zeszytów i sprawdzianów):

"Ruchy roślin różnią się od ruchów zwierząt tym,
że zwierzęta poruszają się a rośliny tylko jak ich wiatr bzyknie."

"Do organizmów cudzożywnych zaliczamy zwierzęta i grzyby
ponieważ organizmami cudzożywnymi są zwierzęta i grzyby."

"Serce to tromba sąco-tocząca." (pisownia orygin.)

Na sprawdzianie z jęz.angielskiego był tekst o The Beattles.
Na pytanie: "Who did John marry?" padła odpowiedź: "Lennon"

"Surowcem wydobywczym najbliżej mojego miejsca zamieszkania
jest kopalnia soli w Wieliczce. Jest to bardzo ważne miejsce
ponieważ ta sól jest rozprowadzana w całej Polsce deportowana za granice."

"Wodę w Maniowach otrzymuję się z oczyszczalni,
która znajduję się w lesie."

"O tym drzewie pisali Poeci tacy jak Pan Tadeusz."

TWÓRCZOŚĆ NAUCZYCIELSKA (uwagi z dzienników):

"Siedząc w pierwszej ławce, zajada bułkę bez żadnych oporów."

"Notorycznie pokasłuje na lekcjach matematyki."

"Prowadzi wyrafinowane gry słowne zamiast zajmować się lekcją."

"Wydobywa z siebie irytujący rechot."

"Rży na lekcji."

"Po długotrwałych staraniach zwrócenia na siebie uwagi
docinkami pod adresem kolegów i koleżanek, zrozpaczony
uciekł się do beku."

"Zachowuje się poniżej krytyki na lekcji techniki"

"Nie umie strzelać rurką z długopisu.
Za to umie na niej gwizdać"

"Zgubiła materiały otrzymane do poprawy sprawdzianu.
Wywołuje to u niej nieopanowany rechot,
z serią uwag na ten temat."

"Na pytanie nauczyciela 'Co trzeba było zrobić?'
odpowiada: 'Cosik trza było zrobić'".

"Uczeń spadł z krzesła."

"Podejrzany o zadymienie dolnej ubikacji
(na podst. nagrań video oraz analizy organoleptycznej)."

"Mimo upomnień maltretuje Marcina Regieca
doprowadzając go do upadku (z krzesła)."

"Popisy brzuchomówcze podczas sprawdzania zadania domowego."