IX GMINNY KONKURS „ŻYJ ZDROWO”
Koniec stycznia upłynął w naszym Gimnazjum pod hasłem „Żyj zdrowo!”. Już po raz dziewiąty odbył się Gminny Konkurs Wiedzy oraz Przegląd Teatralny o tym właśnie tytule. Impreza ta jest organizowana przez nasze Gimnazjum we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Kluszkowcach.
Gminny Konkurs „Żyj zdrowo” sprawdzający wiedzę o zdrowiu i profilaktyce różnych jego zagrożeń wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów naszej Gminy odbył się
24 stycznia 2012 r. Uczestniczyło w nim 20 uczniów – po cztery osoby z każdej szkoły. Uczniowie ci zostali wcześniej wyłonieni spośród wszystkich uczniów uczestniczących
w eliminacjach szkolnych. W gimnazjach  brało udział w tych eliminacjach łącznie
31 uczniów.
A oto wyniki Konkursu:
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Jacek Sproch    Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych
II miejsce – Karolina Bartosiewicz    Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych
III miejsce – Kamil Koza    Szkoła Podstawowa w Maniowach
Gimnazja:
I miejsce – Piotr Janczy     Gminne Publiczne Gimnazjum w Sromowcach Niżnych
II miejsce – Michał Jandura    Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach
III miejsce – Justyna Janczy    Gminne Publiczne Gimnazjum w Sromowcach Niżnych

Gminny Przegląd Teatralny „Żyj zdrowo” odbył się w Remizie OSP w Maniowach
31 stycznia 2012 r. Wzięło w nim udział sześć zespołów teatralnych. Szkoła Podstawowa
w Kluszkowcach wystawiła do Przeglądu aż trzy zespoły.
Dominowały adaptacje znanych baśni, w tym trzy przedstawienia wykorzystywały motywy baśni o Czerwonym Kapturku. Występujący przekonywali widzów, a także siebie, że warto zdrowo się odżywiać, dbać o higienę, aktywność fizyczną. Apelowali także o ochronę środowiska oraz o unikanie nałogów, których wpływ na zdrowie jest szczególnie groźny.
W tabeli przedstawiamy dokładne dane o zespołach:


Nazwa szkoły

Opiekun

Tytuł przedstawienia

Liczba uczestników

SP Maniowy

Helena Kozioł-Hyziak

Moje zdrowie

7

SP Kluszkowce

Grażyna Podsiadło

Czerwony Kapturek

20

SP Kluszkowce

Jadwiga Świątkowska

Królewna Śnieżka

13

SP Kluszkowce

Wiktoria Koszyk

Kozi domek

14

SP Sromowce Niżne

Helena Niemiec

W krainie palaczy

8

GPG Maniowy

Bożenna Urbaniak

Zielony Kapturek

7

Więcej zdjęć w galerii